Projekt novostavby rodinného domu v rozvolněné zástavbě vesničky Jahodov v podhůří Orlických hor.

 

Požadavkem stavebníků byl dům z přírodních materiálů, který se dá postavit (i odstranit) s nevelkým zásahem do terénu, a zároveň dům s velmi nízkou spotřebou energie. Dalším přáním je, aby dům byl přízemním, ačkoliv v územní studii pro danou lokalitu je předepsána sedlová střecha s výškou hřebene min. 7 m.

 

 Navržena je dřevostavba zateplená slaměnými balíky, jež je založená na pneumatikách plněných štěrkem. Velká okna na jih a západ zabezpečují pasivní solární zisky, kolektory na střeše pak zisky aktivní. Půdorys je ve tvaru písmene "L". Hlavní hmota má sedlovou střechu a nachází se tam obývací pokoj otevřený do krovu, vstupní závětří s krytým parkovacím stáním a hospodářské stavení. Vedlejší hmota s klidovou obytnou zónou má střechu plochou a je opláštěna dřevem. Objekt svou hlavní hmotou s podlouhlým půdorysem se sedlovou střechou a zároveň svým materiálovým řešením - hliněná omítka, dřevo, plech - navazuje na místní stavební tradici, v detailech se však jedná o stavbu současnou.