Obytná nástavba výrobní haly v Rojšíně.

Stávajícím objektem je menší zděná výrobní hala s navazujícím zděným obytně-administrativním objektem: Přáním stavebníka - majitele strojírenské firmy, který již měl zpracovanou architektonickou studii, bylo rozšířit obytné prostory podkrovního bytu nástavbou nad polovinou výrobní haly. V nástavbě mají vzniknout dva pokoje s příslušenstvím, tělocvična a hlavně bazén s odpočinkovou místností. Řešení nebylo vůbec jednoduché. Jednak bylo třeba navrhnout zastropení velkého rozponu haly a přitom minimalizovat vlivy na provoz dílny. Zároveň se stavba nachází v CHKO Blanský les v cenné lokalitě s roztroušenou zástavbou, kde je požadována sedlová střecha sklonu 40 – 45° a nejsou možné patrové stavby (maximálně s obytným podkrovím). Výsledná forma je kompromisem mezi přáním stavebníka a ochranou krajiny.

 

Návrh je koncipován tak, aby se stavba zvenčí nadále jevila jako přízemní. Severní a západní římsa je umístěna pouze na nízké podezdívce, střešní sklon je okolo 40° a střešní krytina je plechová imitující klasické tašky – při pohledu od Brloha tak vidíme dům připomínající tradiční usedlost. Pouze u východní fasády s francouzskými okny ke stávající terase je patro přiznáno a opticky je odděleno obkladem modřínovými palubkami. Nové zastropení haly je řešeno vestavěnými ocelovými sloupy, ocelovými HEB profily a monolitickým stropem, střešní konstrukce pak asymetrickými příhradovými vazníky. Samotný bazén je umístěn v patře zděné přístavby. Východnímu průčelí dominuje prosklená stěna s posuvnými žaluziemi. V současné době probíhá realizace našeho návrhu.