Projekt zateplení k dotačnímu programu „Zelená úsporám“. Jedná se o třípodlažní bytový dům ze 60. let na půdorysu ve tvaru písmene „T“ s charakteristickou asymetrickou sedlovou střechou. Objekt nebyl od doby výstavby rekonstruován a jeho provoz je energeticky vysoce náročný.

 

Navrženo bylo zaizolování fasád kontaktním způsobem, zateplení stropů nad suterénem a v podstřeší a balkónů. Dojde také k výměně balkónových zábradlí a přístřešku nad vchodem. V návrhu barevnosti zvýrazňujeme kontrast dvou do sebe zaklesnutých hmot a zároveň zohledňujeme přání stavebníka na optické snížení objektu barevným oddělením štítové části, které bylo užito v původním řešení. V současné době se čeká na otevření dotačního programu. Po té bude vypracována realizační projektová dokumentace.