Návrh domu byl od počátku ovlivněn dvěma požadavky. Jednak investoři chtěli jednozačně dům přízemní bez nutnosti chodit po schodech. Z druhé strany se osada nachází v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, kde je regulována výstavba s ohledem na ochranu krajinného rázu místa.

 

Jedním ze zásadních požadavků je sedlová střecha o sklonu min. 40°. Hlavní hmota navrženého domu má při délce 16 m, šířce ve štítu 6,5 m a sedlové střeše bez nadezdívky parametry tradičního místního domu. Tradici odpovídá i tašková střešní krytina cihlově červené barvy a hladce omítané bílé fasády. Z jižní strany tuto hmotu doplňuje přízemní přístavba s ložnicemi, jež je vůči tradičnímu domu kontrastní – fasády jsou obložené dřevem a střecha je plochá. Na západní roh domu navazuje přístřešek nad dvěma otevřenými parkovacími stáními. Konstrukce zastřešení je dřevěná rámová a střecha o velmi mírném sklonu je navržena jako zelená s extenzivním travním porostem. Při jižní straně je navržena rovněž dřevěná terasa s pergolou.

 

Do domu se vstupuje ze zapádu od garážových stání, se kterými je dům spojen přístřeškem. Ve vstupní části se dále nachází technická místnost, záchod a šatna. Středobodem domu je obývací prostor otevřený do krovu. Najdeme zde kuchyňský kout, tradiční pec a prosklenou stěnu s východem na terasu. Odtud se vstupuje do intimní východní části domu s ložnicí, dětskými pokoji a koupelnou. Nevelké podkrovní prostory nejsou plánovány k obytným účelům.