Přáním investora bylo navrhnout na jejich pozemek dům pro víkendové pobyty a snad v budoucnu i k trvalému bydlení. Jednoznačným přáním bylo, aby se dům harmonicky zapojil do prostředí a aby nenarušil toto krásné místo. Méně jednoznačná již byla představa, jak tohoto harmonického zapojení dosáhnout – zda jít cestou volné inspirace tradiční místní architekturou nebo důslednější nápodoby. Základem návrhu se stal dům tradiční hmoty na výrazně obdélném půdorysu (13,3 x 7,5 m) s nízko posazenou římsou a sedlovou střechou bez přesahů. Dále se návrh ubíral cestou variant, co se týče velikosti a umístění oken. Nakonec vykrystalizovaly dvě varianty – „klasická“ s členěnými okny tradičního formátu se symetricky řešeným východním štítem a „moderní“ s volným funkcionálním řešením nedělených oken. Máme za to, že ani jedna z variant by neměla negativní vliv na krajinný ráz místa, nicméně nezvykle podrobné prostorové regulaci z územního plánu, která nařizuje i dělení oken, vyhoví pouze varianta „klasická“, které se bude týkat i následující popis.

 

Dům je navržen jako zděný přízemní s obytným podkrovím na půdorysu ve tvaru obdélníku o rozměrech 13,3 x 7,5 m. Obvodové stěny budou hladce omítány v odstínu bílé až světle šedé. Střecha bude sedlová o sklonu 45° řešená bez přesahů ve štítu a s fabionovou římsou u okapu, střešní krytina bude keramická tašková. Nad oběma, jinak nedělenými, sklony střech bude vyzdvižen jeden širší pultový vikýř. Oba vikýře budou obloženy dřevem, aby byly pohledově odděleny od základní hmoty stavby. Pohledově zásadní východní štít orientovaný směrem k vesnici je řešen striktně symetricky, patrová okna jsou menší než v přízemí. Severní fasáda orientovaná směrem ke hřbitovu je maximálně jednoduchá pouze se třemi okny menších rozměrů. Na jižní fasádě jsou umístěna dvě klasická dělená okna a uprostřed prosklená stěna šířky 3 m – jediný vpád modernity na stěnách domu. Umístění velké tmavé plochy uprostřed boční fasády je typický prvek tradiční jihočeské architektury známý z většiny starých stodol. Proto je prvek tmavé plochy velkého okna užit právě zde. Před jižní fasádou je situována dřevěná terasa s pergolou. V západním štítu je umístěn vstup do domu. Z této strany je navržen přízemní sklad zahradního náčiní s obvodovou stěnou ze skládaného kamene. Ozeleněná pultová střecha spojuje sklad s hmotou rodinného domu a zároveň vytváří kryté závětří před vstupem. V přízemí je navržen obývací pokoj s kuchyní, ložnice a sanitární a technické zázemí. Interiéru bude dominovat masivní trámový strop. V podkroví budou umístěny dvě ložnice, hala a koupelna. Tepelná izolace bude provedena v rovině nad krokvemi, proto se v interiéru projeví dřevěná nosná konstrukce krovu.

 

Velká péče je věnována usazení objektu do terénu. Při pohledu z východu je přízemí domu založeno těsně nad stávající úrovní terénu a ze severní strany se objekt plynule noří do sklonitého terénu. Z jižní strany bude terén mírně odtěžen a srovnán s úrovní přízemí.