Přáním investora bylo vybudovat na pozemku jejich tradičního domu ubytovací zařízení pro turisty. Borová má krásné a poklidné okolí, ale nepatří mezi vyhlášené turistické destinace, proto investor vsadil na nevšední řešení.

 

Osada se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Blanský les, a proto jakákoliv nově vznikající stavba nesmí narušit krajinný ráz místa. To v praxi znamená stavbu buďto vzhledově přizpůsobit tradiční místní architektuře, nebo ji schovat tak, aby byla z většiny pohledů prakticky neviditelná. My jsme zvolili druhé řešení a apartmány zčásti zahloubili pod úroveň terénu. 

 

Prvotní inspirací při navrhování dvou apartmánů byl hobití dům. Ne ve smyslu těch poněkud kýčovitých staveb, kde všechno musí být křivé a kulaté. Inspirace to byla spíše volná, ve smyslu vystižení pocitu a nálady, které v nás představa pohádkového podzemního bydlení vyvolává. Je to pocit ticha, přítmí a útulnosti. Evokuje v nás představu teplých pastelových barev a hnědé či šedé ve spojení s barvou zeleně a lesa.

 

Povrchy použitých materiálů musí být přírodní, tradiční, matné, někdy až hrubé. Nábytek by měl být masivní a poctivý a součástí interiéru by mělo být živé rostlinstvo. Zároveň bychom však měli získat přechodné bydlení veskrze moderní a splňující veškeré standardy současného bydlení. Prostředky ale nebyly neomezené, což nás nutilo v maximální možné míře šetřit s prostorem. Zvolili jsme užití prostého obdélného tvaru, který vychází nejekonomičtěji, co se týče výstavby a prostorového řešení. Jihozápadní stěna apartmánů byla navržena plně prosklená, ostatní stěny jako plné. Pravoúhlé „krabice“ apartmánů budou zahrnuty zeminou vymodelovanou do organických oblých tvarů a osázeny prakticky bezúdržbovou zelení.