Cesta od vstupní branky nas vedé krytou galerií podél jížní fasády ke „schované“ soukromé zóně s posezením na zastřešené terase s výhledem do zahrádky i do volné šumavské přírody a dále ke vchodu do domu. Vstupuje se přes verandu ze západní strany pozemku. Terasa a galerie jsou kryté bezúdržbovou vegetační střechou, která zároveň zajišťuje stínění oken v přízemí. Střecha domu je symetrická sedlová o sklonu 25° s výraznými přesahy, jež chrání obvodovou zeď před deštěm a okna před letním sluncem. Fasády domu jsou vizuálně rozdělěny na kamenem obložený sokl, hlínou omítané přízemí a patro obložené svislými dřevěnými prkny. Horizontální členění „odlehčuje“ celkovou hmotu objektu a přírodní materiály pomáhaji nenápadně se zařadit do stávající zastavby.

 

Pro návrh domu bylo určující přání investora stavět z přírodních materiálů. Nosnou konstrukci tvoří těžký dřevěný skelet a zeď z plných cihel, tepelně izolační výplň slaměné balíky, omítky jsou hliněné. Objekt je navžen jako dvoupatrový na obdélném půdorysu a je orientováný ke světovým stranám - větší prosklené plochy jsou na jižní fasádě, zatímco na severní fasádě je otvorů minimum. Do všech místností v domě se vchazí s centrální chodby kromě samostatné kuchyně a technické místnosti, do kterých se vstupuje z obývacího prostoru. Součásti dispozice je čítárna, která začíná knihovnou již na schodech a končí v osvětleném čtenářském „koutku“ v patře.

 

Stavební pozemek meří necelých 600 m2. Novostavba je umístena ve vzdálenosti 2 m od severovýchodní hranice pozemku a ve vzdálenosti cca 3,5 m od stávající příjezdové komunikace. Tak je zachována co největší volná plocha v jihozápadní části pozemku pro umístění garáže s dílnou a manipulační plochou před ní včetně parkovacího stání.