Při navrhování bylo určující přání klientů stavět z přírodních materiálů a co možná ohleduplně k životnímu prostředí. To neznamená soustředit se jen na snížení energetické spotřeby během provozu, ale také nezaplnit prostor domu stroji a potrubími, která nejsou pro provoz domu nezbytně nutná. Stavba má být logická, jednoduchá a také poctivá. Jediným zdrojem tepla v domě budou kamna na dřevo. Zároveň měl dům vycházet z tradičních forem místní venkovské architektury. Navrženy jsou dva samostatné objekty - obytná a hospodářská část, které jsou vůči sobě orientovány na kolmo. Hmoty obou objektů jsou prosté přízemní na obdélných půdorysech se sedlovými střechami.

 

Vnější rozměry obytné části jsou 7 x 11 m. Do domu se vstupuje od severu a při severní straně přízemí se nachází zádveří, komora a koupelna s WC. Většinu prostoru přízemí zabírá obytná místnost s kuchyňským koutem a schodištěm, které obepíná mohutnou zděnou pec. V patře jsou umístěny dvě ložnice a hala. Po delším rozhodování byly zdravotní instalace soustředěny do jediného bodu v přízemí a do patra nebyly zavedeny vůbec. Úspora vody je řešena oddělenou kanalizací pro šedou vodu s jejím druhotným použitím. Dešťová voda ze střech je svedena do podzemní nádrže. Do interiéru se propisují použité přírodní materiály - hlína v omítkách, klasická plná cihla v příčkách z režného zdiva a dřevo trámovým stropem a prkennými podlahami. Venkovní fasády domu jsou rovněž hliněné a ve štítech je navržen obklad z překládaných modřínových prken. Vzhled oken je tradiční s výjimkou prosklené stěny na jižní fasádě, na kterou navazuje dřevěná terasa organického tvaru s bezbariérovým přístupem do zahrady. Symetrická sedlová střecha o sklonu 45° má výrazné přesahy u okapu, kde vytváří krytá zápraží a zároveň stíní velké jižní okno. Střecha je kryta klasickými keramickými bobrovkami a nad plochu jejího jižního sklonu vystupuje jediný okrouhlý vikýř – tzv. volské oko. Do jeho archaického tvaru se stavebníci od počátku zamilovali a pro vnější vzhled domu je tento prvek charakteristický.

 

Konstrukčně se jedná o tesařsky vázaný těžký dřevěný skelet vyplňovaný jednou vrstvou nenosných slaměných balíků. Mezi podlahou domu a terénem se nachází provětrávaná mezera, pouze pod koupelnou, pecí a předsíní je navržena betonová deska na podezdívce izolované pěnovým sklem. Střecha je také izolována slaměnými balíky.

 

Garáž je situována severovýchodně od obytné části o necelý metr níže. Tvoří ji prostá neizolovaná dřevostavba o rozměrech 10 x 6 m. Přístup je řešen třemi dvoukřídlými vraty ze dvora na západní straně. Uvnitř se nachází dvojgaráž a sklad zahradního náčiní, jenž je přístupný i ze zahrady od východu. Fasády jsou obloženy prkny kladenými na svislo, symetrická sedlová střecha je rovněž kryta bobrovkami.

 

Prostor mezi garáží a domem tvoří zpevněná plocha sloužící pro manipulaci vozidel. Ze dvora se dostaneme ke krytému zápraží schodištěm a nebo bezbariérově - pomocí cestičky kopírující terén. Úroveň terénu pod domem je zapuštěna o 1 metr oproti úrovni přízemí. Výškový rozdíl je řešen při jižní fasádě opěrnou zídkou, která umožňuje propojení přízemí domu, terasy a zahrady v jedné úrovni. Z východní a západní strany jsou boky jámy osazeny nízkým porostem a vysvahovány, aby byla mezera pod domem dobře provětrávána. Val s okrasnou vegetací propojuje travnatou rovinu navazující na terasu se stávajícím terénem. Při jižním okraji pozemku jsou uvažovány terénní úpravy pro zamezení případných splachů z pole.