Do staré stodoly vstupuje nový dům a celý se tam ukryje - nikdo zvenčí o něm nemusí vědět. Přitom stará stodola z mnoha stran vstupuje do nového domu – kamenné stěny okny, krov oknem ve střeše a jeden vazný trám dokonce proniká novostavbou naskrz. Velkým oknem pak dovnitř vchází zeleň svažité zahrady. Starý a nový dům se prostupují vzájemně.

 

Stavebníci nás oslovili s přáním doplnit bývalou zemědělskou usedlost, konkrétně stodolu, o kompaktní vestavbu keramického ateliéru se zázemím a možností příležitostného přespání a odpočinku. Stodola je přístupná velkými vraty průjezdu, který opticky rozděluje vnitřní prostor na dvě části – větší jihozápadní byla určená k vestavbě. Při dvorní stávající stěně se nachází nízký objekt původních chlévu, který bude zachován.

 

Návrh ateliéru byl od počátku ovlivněn požadavkem investorů, aby vestavba nenarušovala atmosféru staré venkovské usedlosti, harmonicky ji doplňovala, působila samozřejmě. Výsledkem je jednoduchý objem se sedlovou střechou o sklonu 40° „vložený“ do interiéru stodoly s minimálním zásahem do stávajících konstrukcí. Přízemní prostor je rozdělen prosklenou příčkou s otočnými dveřmi na ateliér a obytnou část s hygienickým zázemím. Zároveň je prostor několika stupni členěn do dvou výškových úrovní, které reagují na stávající terén uvnitř stodoly, jenž stoupá směrem k jihozápadu. Prostor ateliéru je doplněn vyvýšeným „zákoutím“- ložnicí nad střechou původních chlévů, které je přístupné minimalistickým schodištěm. Prosvětlení „ložnice“ zajišťuje široké okno, kterým vestavba proniká do exteriéru směrem do dvora. V místě průniku bude střecha stávající stodoly doplněna o pultový vikýř, jenž je obložen dřevem, aby na střeše nepůsobil příliš výrazně. V ateliéru se nachází vstupní zóna, kterou vizuálně odděluje od pracovního místa s hrnčířským kruhem krátká příčka.

 

Zdánlivě nevelký navrhovaný objem se opticky rozšiřuje otevřením do krovu a pohledy do krásné svažité zahrady nebo do autentického interiéru staré stodoly. V meziprostoru, který vznikl v zadní části stodoly, bylo umístěno další „zákoutí“ přístupné posuvným oknem - naprosto soukromá „vnitřní“ terasa vystupující jako pokračování obytné zóny. Obvodové stěny jihozápadní části stodoly jsou bez otvorů a tedy s minimem přirozeného osvětlení. Nechceme zasahovat do původních konstrukcí a jedinou změnou bude nahrazení několika střešních tašek na jihovýchodním sklonu prosklenými. Tyto tašky budou decentně osvětlovat terasu mezi vestavbou a kamennou zdí a přes střešní okno rovněž obývací pokoj. V prostoru stodoly navrhujeme použít decentní osvětlení původní konstrukce. Podsvícení nechá vyniknout starému krovu a drsné kráse stěny z hrubých kamenů.

 

Druhá „venkovní“ terasa umožňuje bezbariérové propojení ateliéru se zahradou. Prosklená stěna šířky 4 m umístěná na jihovýchodní fasádě v místě původního zabedněného otvoru je jediným, zvenčí viditelným, prvkem modernity. Její velká tmavá plocha na boční fasádě odkazuje na široký průjezd - typický prvek tradiční jihočeské architektury známý z většiny starých stodol.

 

Vestavba bude založena bodově, aby se minimalizoval celkový zásah do stávajícího stavu a množství vykopané zeminy. Do úvahy připadají betonové patky nebo ocelové zemní vruty, jejichž použití je podmíněno zpracováním geologického průzkumu a statickým výpočtem. Mezera pod podlahou slouží k odvětrání zemní vlhkosti. Terén je třeba spádovat pro případný odtok vody. Přípojky vody a kanalizace v prostoru větrané mezery je nutno vést v tepelně izolované skruži, jež bude zapuštěna až do nezámrzné hloubky. Mezi stávajícími stěnami a vestavbou zůstane provětrávaná mezera šířky min. 100mm.

Nosnou konstrukci novostavby tvoří lehký dřevěný skelet. Bude užita fošinková konstrukce, nebo lepené nosníky. Ztužení konstrukce bude zajištěno DHF deskami (difúzně otevřená a vlhku odolná dřevovláknitá deska) na vnější straně a OSB deskami na straně vnitřní. V konstrukci krovu DHF desky jako vnější opláštění plní zároveň funkci pojistné hydroizolace. Nosná konstrukce je navržena bez vazných trámů a proto bude nutné řešit příčné stažení krovu ocelovými táhly po cca 4 m nebo dřevěnými kleštinami. V případě tuhého rámu z lepených nosníků by mohl být interiér ponechán bez příčných ztužujících prvků.

Z důvodu nedostatku volného prostoru pod podlahou vestavby budou trámy základového prahu skryty v konstrukci podlahy. Obvodové stěny, střecha i podlaha budou vyplněny tepelně izolačními rohožemi minerální vlny nebo foukanou celulózou. Pro zvýšení tepelně izolační schopnosti podlahy je možné použít do podlahy účinnější izolaci - např. polyuretan nebo EPS grafit.