Jednou se jedna pětičlenná rodina rozhodla opustit metropoli a přesídlit na venkov – do maličké jihočeské vísky Jemnice nedaleko od Strakonic.

 

Přáním klientů bylo stavět, pokud možno, ohleduplně k přírodě. A to spíše ve smyslu úspornosti a využití přírodních materiálů, než v honbě za co nejnižší spotřebou energie na vytápění. Chtěli dům současný, který si nehraje na starou chaloupku, ale přitom souzní s místem. Stavba bude na okraji tradiční malé vesnice, ale zároveň bez blízké návaznosti na zástavbu. Požadavkem bylo orientovat objekt s ohledem na pasivní zisky energie, ale zároveň si užívat výhledů na sever a východ.

 

Z konfigurace terénu a požadavku klientů nám logicky vyplynul dům s půdorysem ve tvaru protáhlého obdélníku, který nastaví svou delší stranu jižnímu slunci, a zároveň bude sledovat vrstevnice, aby nutný zářez do svahu byl co nejmenší. Ve vesnici prakticky nenajdete plochou střechu a tak symetrická sedlová střecha o sklonu 45° byla jasnou volbou. Konstrukčně se jedná o tesařsky vázaný těžký dřevěný skelet vyplňovaný jednou vrstvou nenosných slaměných balíků. Založení je navrženo z důvodu úspory betonu na patkách a pod podlahou se nachází provětrávaná mezera, pouze pod koupelnou a pecí je navržena betonová deska na podezdívce izolované pěnovým sklem. Úroveň terénu pod domem je zapuštěna o 1 metr oproti úrovni přízemí. Výškový rozdíl je řešen při jižní fasádě opěrnou zídkou, která umožňuje propojení přízemí domu, terasy a zahrady v jedné úrovni. Zvolenými hlavními stavebními materiály jsou dřevo, sláma a hlína – přírodní, energeticky nenáročné a v místě dostupné, které doplní beton v základech, cihly v akumulačních příčkách a keramické tašky na střeše. Zastřešení bude mít velké přesahy, aby slaměné stěny byly chráněny před deštěm. Výrazné přesahy také vytváří krytá zápraží a zároveň stíní velká jižní okna. Vnější povrchy domu jsou tradiční – fasády omítané, střecha červená tašková a pohledové dřevěné prvky v exteriéru přírodní bez nátěru.

 

Dům je poměrně úzký a proto může být pojednán jako jednotrakt bez podpěr uvnitř dispozice. Výrazná podélnost domu je určující i pro jeho interiéry. V západní části přízemí je umístěna předsíň s ložnicí a koupelnou a ve zbývající části se nachází obývací prostor s kuchyní, pecí a schodištěm do patra. Střední část domu je otevřena do podkroví. Dětské pokoje v patře zabírají oba štíty, zatímco pracovna uprostřed je na mostu nad obývacím prostorem. Větší prosklené plochy jsou orientovány na jih, ale velké okno z kuchyně směřuje do zeleně na sever. Východní štít je určen oknem v zapuštěné nice, které je navrženo s ohledem na daleký výhled k severovýchodu, a kulatým oknem z obytného koutku. Pokoje ve štítech jsou prosvětleny širokými okenními pásy a pracovna širokým nízkým vikýřem.

 

Ze západní přístupové strany na rodinný dům navazuje hospodářská část, jenž doplňuje celkový půdorys domu do tvaru písmene „T“. Jedná se o přízemní stavbu s plochou vegetační střechou. Střední části objektu, kde jsou umístěna dvě krytá parkovací stání a přístup k domu, je z obou stran uzavřena objekty dřevníku a dílny se sklepem. Navržena je jako dřevostavba s fasádou z přírodních modřínových palubek kladených svisle.