Přáním investorů je postavit dům, který bude zpočátku sloužit jako víkendové bydlení a časem i jako domov na stálo. Procesem navrhování se vinula snaha o maximální úspornost a zároveň o prostorový komfort. Výsledkem je přízemní rodinný dům s podkrovím využitelným pro bydlení, zastavěná plocha mírně přesahuje 200 m2. Umístění domu vychází z logiky pozemku. V severní části parcely v návaznosti na ulici je navržen parkovací přístřešek pro dvě auta a zpevněná plocha, jež umožní otáčení vozidel a zároveň parkování. Oplocení do ulice je odsunuto na okraj zpevněné plochy. Stavba je navržena na půdorysu ve tvaru písmene „L“. Hlavní obytná hmota je orientována ve směru východ – západ a ze severní strany je na kolmo navázáno křídlo s dílnou a hlavním vstupem. Jižní polovina pozemku je ponechána bez zástavby a slouží jako klidová zóna, která je od ulice odcloněna domem.

 

Jednoznačným zadáním investora byla stavba z přírodních materiálů. Nosnou konstrukci tvoří lehký dřevěný skelet a tepelně izolační výplň obvodového pláště stlačená sláma. Vodorovné konstrukce jsou navrženy ze sbíjených příhradových vazníků na výšku slaměné izolace. Dům je založen na podélných pasech a pod podlahou se nachází vzduchová mezera. Konstrukce bude na vnější i vnitřní straně ztužena štěpko-cementovými deskami Velox. Terén pod domem je třeba pečlivě oddrenážovat, aby se zabránilo podmáčení.

 

Vnější vzhled objektu vychází z tradiční místní architektury. Střechy domu jsou sedlové o sklonu 35° a 38° ukončené prostými trojúhelníkovými štíty. Červená plechová střešní krytina imituje klasické tašky. Obvodové stěny jsou omítány. Při jižní obvodové stěně je terén dosypán do úrovně podlahy prvního podlaží a je zde situována terasa. V přízemí domu je navržen obývací pokoj s kuchyňským koutem, tři ložnice, pracovna, hygienické a technické zázemí a vstupní část, v patře pak rozsáhlá půda s hygienickým zázemím a s možností budoucího zobytnění.