Přáním klientů byl venkovský dům, který splňuje současné nároky na pohodlí, ale ve své formě i v použitých materiálech vychází z místní tradice. Navržen je přízemní dům s obytným podkrovím na obdélném půdorysu o rozměrech 7,7 x 12,1 m. Většinu přízemí zabírá obytný prostor s kuchyní, v jehož centru stojí velká oblá pec s ležením – hlavní zdroj tepla v domě. Stavebně spojené s pecí je schodiště do patra. Okna obytného prostoru směřují k západu ( do ulice) a k jihu. Do domu se vstupuje od severu a na předsíň navazuje spíž, koupelna a pracovna. Podél celé jižní fasády je umístěna 2 m široká dřevěná terasa krytá pultovou střechou. V patře se nachází soukromá část domu se dvěma dětskými pokoji v západním štítu a ložnicí rodičů ve štítu východním.

 

Nosná konstrukce domu je tvořena těžkým dřevěným skeletem, který se do interiéru propíše sloupky a trámovým stropem. Tepelně izolován je celulózou foukanou do bednění z dřevovláknitých desek, které budou následně omítnuty. Dům je založen na betonové desce.

 

Vnější vzhled domu je tradiční - hladce bíle omítané stěny, tmavší sokl a sedlová střecha s červenými keramickými taškami. Okna ve štítech jsou rozmístěna symetricky. Okna budou dělená s výjimkou prosklené stěny v jižní fasádě se vstupem na terasu. Na sedlovou střechu o sklonu 45° navazuje z jižní strany pultová střecha nad terasou o sklonu 20°.

 

Parkovací přístřešek s dílnou je konstrukčně navržen rovněž jako těžký dřevěný skelet. Část k ulici je otevřená a slouží k parkování osobního auta, ve vzdálenější části se nachází svislými prkny obložená dílna. Pod částí dílny je umístěn sklep přístupný po schodech. Obě části objektu jsou sjednoceny sedlovou střechou krytou červenými taškami. Vedle přístřešku je situováno druhé parkovací stání. Vjezd z ulice zajištují dvě brány. Mezi domem a dílnou vede štěrková pěšina. Parcela bude oplocena dřevěným plaňkovým plotem.