Obec Brloh se nachází 25 km západně od Českých Budějovic na západním okraji Křemežské kotliny v chráněné krajinné oblasti Blanský les. Areál kurtů je situován v novější části obce v místě, které je jedním z ohnisek veřejného života vesnice. V blízkosti kurtů se nachází fotbalové hřiště s běžeckým oválem, dětské hřiště a hospoda.  

Volejbal má Brloze dlouhou tradici. Zejména v 70. a 80. letech 20. století místní tým objížděl turnaje po celém Československu. V té době byly založeny také místní kurty a byly vyhlášené – na letní soustředění sem jezdila i družstva z okolních měst. Pro kurty využili terénní prohlubeň po bývalém hliníku – místě, kde se těžila hlína na výrobu cihel. Jáma byla upravena a na jejím dně vznikly tři antukové kurty. 

V současnosti se volejbalové kurty využívají spíše sporadicky a povrchy hřišť jsou v zanedbaném stavu. Vedení obce chce na tradici navázat a areál volejbalových kurtů zrekonstruovat, aby odpovídal současným potřebám a mohl být opět využíván základní školou a sportovci. 

 

Rozmístění hřišť a terénní konfigurace bude v zásadě zachována. Zůstává poloha dvou hřišť klasického volejbalu a jednoho na beach volejbal. Je plánována postupná obměna stávající vzrostlé zeleně – část dřevin se pokácí a nové se vysadí. Dosáhneme tak většího oslunění kurtů a areál přitom nadále zůstane zeleným ostrovem uprostřed zástavby.

Provozní zázemí kurtů, jež se nachází v budově hospody, je nevyhovující. Zároveň chybí odpovídající zázemí pro pořádání mistrovských zápasů a soutěžních akcí na sousedním fotbalovém hřišti. Proto se vedení obce rozhodlo pro stavbu nového zázemí pro obě sportoviště. Navržený objekt má tři funkční zóny – první slouží jako šatny a sprchy pro sportovce a záchody pro sportovce a návštěvníky, druhá jako zastřešené posezení pro sportovce a diváky a třetí jako klubovna místního volejbalového klubu, zázemí pro fotbalové rozhodčí a sklad.

 

Objekt zázemí je situován na severovýchodním okraji hřišť. Takto je stavba umístěna co nejblíže fotbalovému hřišti, se kterým bude provozně spojena, a zároveň tvoří pohledovou bariéru mezi plochou hřišť a parkovištěm. Stavba je umístěna rovnoběžně s okrajem beach volejbalového kurtu po celé jeho délce. Hlavní vjezd se nachází ve východním rohu areálu – nejblíže k fotbalovému hřišti a hospodě. Navržena je změna povrchu na dlažbu z odesků a zvýšení nivelity vozovky místní komunikace. Důvodem je snaha o zklidnění automobilové dopravy v místě většího provozu pěších mezi hřišti. Nově vyznačena jsou parkovací místa a prostor je doplněn vzrostlou zelení.

 

Při návrhu bylo nutno dodržet prostorvé regulativy pro výstavbu ve chráněné krajinné oblasti Blaský les. Vnější vzhled objektu je ve své hmotě tradiční, podobá se staré zemědělské usedlosti či stodole, jaké vidíme ve staré části vesnice, zatímco v detailech se nám ukazuje stavba současná. Místní stavební tradici odpovídá jednoduchá přízemní hmota se sedlovou střechou na půdorysu protáhlého obdélníku i použité stavební materiály – keramické tašky na střeše, bíle omítnuté zdi a dřevěná prkna. Také otevřené posezení uprostřed objektu evokuje průjezd ze starých stodol. Krytý prostor bude od ulice oddělen posuvnými vraty s průhledným roštěm ze dřevěných latí.

Do exteriéru se promítá funkční využití jednotlivých části objektu. Spíše utilitární provoz sociálního zázemí a šaten charakterizuje prostá bílá fasáda, výše položené úzké pásové okno a plně prosklené vstupy do chodby. Část s klubovnou je obložena dřevem a otevírá se na obě strany velkými čtvercovými okny. Uprostřed objektu je navrženo kryté posezení s výhledem na hřiště. Klubovna může příležitostně posloužit jako přípravna občerstvení. Stavba je navržena ve zděném konstrukčním systému s tesařsky provedeným stropem a krovem.