Budova základní a mateřské školy v Přídolí je tvořena několika částmi z různých epoch. Stará patrová školní budova pochází z období první republiky, školka s kuchyní a jídelnou byly přistavěny v období socialismu, v 90. letech byla doplněna tělocvična a v době nedávné vznikla nástavba přidávající nové učebny. I přes tuto různorodost působí budova jednotně. Tři křídla budovy obemykají ozeleněný školní dvůr, který se otevírá směrem východním.

 

Logickým se jeví dokončení nástavby patra nad objektem mateřské školy. Získaná užitná plocha v patře pokrývá potřebu nových ploch základní školy, ale pro novou třídu mateřské školy bylo nutné hledat možnost rozšíření mimo stávající půdorys. Zavrhli jsme možnost zastavovat ozeleněný školní dvůr sloužící k odpočinku žáků, který považujeme za cennou součást areálu školy. Přístavba v úrovni přízemí na západní straně se nehodí kvůli svažité terénní konfiguraci a také by znemožnila přístup k zadnímu vchodu do tělocvičny. Pro druhou třídu mateřské školy jsme zvolili přístavbu v úrovni patra směrem západním. Výhodou je jižní orientace herny, přímá návaznost na terén se školkovým hřištěm a minimální zastínění oken mateřské školy v přízemí novostavbou.

 

Díky novým fasádám působí školní budovy jednotně a poměrně tradičně. Navrhovaná nástavba se daným podmínkám přizpůsobuje a budovu dotváří. Nové fasády jsou navrženy ve stejném žlutém odstínu a střechy navazují na stávající svým sklonem i typem a barvou krytiny. Pouze okna byla zvolena větší pro lepší prosvětlení učeben školy. V nástavbě se nachází 3 učebny základní školy, spojovací chodba s halou a hygienické zázemí. Dále se zde nachází součásti nové třídy mateřské školy – schodiště, chodba, kancelář a jídelní výtah.


  

Přístavba mateřské školy svou hmotou kontrastuje s původní budovou. Ve své východní části přemosťuje stávající asfaltovou plochu a v části západní dosedá na terén a stáčí se směrem severozápadním, aby vyústila do zahrady. Kontrastně byl pojednán rovněž exteriér přístavby s dřevěným obkladem a plochou střechou. Přístavba se přizpůsobuje terénu a podlaha se nachází se dvou úrovních. V přístavbě je umístěna herna s lůžkovou částí, hygienické zázemí a šatna.