Lokalita Kočičí vršek je cenná z hlediska krajinného rázu, proto bylo cílem architektonické studie objekt harmonicky zapojit do okolního prostředí. Vnější vzhled domu vychází z místní stavební tradice. Charakterizuje jej prostá hmota na obdélném půdorysu se sedlovou střechou a použití tradičních povrchových materiálů – bílé omítky a cihlově červené taškové střechy. 

 

Zároveň je v návrhu v maximální možné míře respektován původní terén. Severozápadní roh domu je do svahu „zahlouben“, zatímco před jižní fasádou je navržen nízký násyp, aby se z interiéru dalo vycházet rovnou na terén. Zásadním požadavkem bylo, aby stávající stromy zůstaly, pokud možno, zachovány. Bude nutno vykácet tři břízy, které zasahují do půdorysu domu. Vzrostlý dub a třešeň, zakořeněné v kamenném snosu východně od domu, zůstanou zachovány, stejně jako borovice na okraji remízku.

 

Interiéru domu dominuje rozsáhlá společenská zóna - obytný prostor, otevřený velkou prosklenou plochou k jihu - s výhledem do kopcovité krajiny šumavského podhůří. V jeho centrální části se nachází jídelna s posezením, v jihozápadním zákoutí - kuchyň a na severní straně - prostor pro relaxaci a rozjímání. V přízemí je také umístěna pracovna, přístupná přímo ze vstupní zóny, technické a hygienické zázemí a sklad. V podkroví se nachází soukromá zóna s ložnicí, další pracovnou, dětskými pokoji a koupelnou. Pod hřebenem střechy „se schovala” půdička, která z větší části bude využita jako sklad. Nad dětskými pokoji se ale promění na další využitelný prostor - „zašívárnu“, s úžasným výhledem a ničím nerušeným klidem.

 

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, navrženou v systému Steico. Dům je založen na desce, a vzhledem k zasazení do terénu je i soklová část obvodových stěn provedena ve zdivu. Na tuto podezdívku bude postavena lehká dřevostavba ze systémových nosníků vyplněná teplnou izolaci. Pro návrh je zásadní, aby dům byl co nejúspornější z hlediska energie na vytápění, a zároveň, aby jeho vnitřní prostředí nebylo příliš závislé na technologiích. Toho je dosaženo kompaktní hmotou, silnou tepelně izolační obálkou domu a orientací prosklených ploch k jihu při zajištění dostatečného stínění. Větrání stavby bude přirozené. K vytápění a případnému chlazení objektu poslouží tepelné čerpadlo s teplovodními rozvody ve stropě.

 

V blízkosti domu se nenachází žádné vodní plochy a stavba je podmíněna umístěním požární nádrže, do které budou zároveň svedeny dešťové vody ze střechy objektu. Systém bude nastaven tak, aby v nádrži bylo vždy nejméně 14 m3 vody. Dešťová voda se druhotně využije ke splachování WC v domě a k zavlažování zahrady. Splaškové vody budou likvidovány v nově navržené domovní čistírně jižně od objektu.