Obec Malá Skála se nachází na jednom z nejatraktivnějších míst Českého ráje. Řeka Jizera zde vytváří hluboké údolí, z jehož lesnatých úbočí sem tam ční pískovcové skalní útvary. Charakteristická skalní hradba Pantheonu doplněná kaplí se vypíná přímo nad jádrem sídla. Sama obec Malá Skála se skládá z několika původních menších sídel. Předmětný pozemek je situován na pravém břehu Jizery v místní části Vranové 2. díl.Pozemek p.č. 51 se nachází na jižním svahu nad Frýdštejnským potokem v novodobé zástavbě. Jedná se převážně o různorodé rodinné domy z 20. století, stavby tradiční místní architektury se v blízkosti nenacházejí. Uprostřed místní části se rozkládá rozlehlý ovocný sad patřící k bývalému mlýnu. Stavební parcelu najdeme v nejzápadnějším výběžku této zelené plochy. Dominující skaliska Pantheonu se strmí 200 m severně.

  

Pozemek má přibližně trojúhelníkový tvar. Severní část pozemku charakterizuje mírný sklon k jihu, trávník a solitérní dřeviny, zbytek pozemku je hodně svažitý a zarostlý bujnou zelení. Parcela je přístupná z místní komunikace od severu, při jihozápadní hranici pozemku vede cesta pro pěší a po východním kraji pozemku je vyšlapaná pěšina.

 

Dle územního plánu obce je zastavitelná jen severní část pozemku p.č. 51. Tato část je pro výstavbu také příhodnější. Rodinný dům je umístěn svou delší stranou po vrstevnici, ve směru východ – západ. Mezi místní komunikací a stavební parcelou se nachází pozemek p.č. 50/3, který je v majetku sousedů. Z tohoto důvodu není možné řešit vstup na pozemek od severovýchodu, odkud by to bylo podle terénní konfigurace nejlogičtější, ale dále na západ. Parkovací místo je navrženo nahoře v návaznosti na místní komunikaci a odtud povede dolů k domu jen chodník pro pěší.

 

Vnější vzhled domu vychází z místní stavební tradice. Charakterizuje jej prostá hmota na obdélném půdorysu (o rozměrech 13,3 x 8,0 m) se sedlovou střechou o sklonu 40° a použití tradičních povrchových materiálů – bílé omítky a cihlově červené taškové střechy. Vstup do domu je umístěn ze severní strany domu, větší prosklené plochy směřují k jihu. Střecha má velké boční přesahy, které na severní straně kryjí přístup do domu a na straně jižní chrání interiér před letním sluncem. Přesahy ve štítech jsou jen 30 cm. Na severním sklonu střechy je umístěn nízký široký vikýř s pultovou střechou krytou plechem. Dům je zapuštěn do svahu tak, aby se směrem na jih vycházelo na původní terén. Zahloubená plošina bude na severní straně ohraničena kamennou zídkou z masivních pískovcových kamenů, které známe z tradičních staveb Českého ráje.

 

Největší místností domu je obývací pokoj s kuchyní v přízemí, který je otevřený do prostoru krovu, kde je umístěna galerie s knihovnou a pracovnou. Součástí prostoru je i přímé jednoramenné schodiště. Velké jižní okno do klidné části zahrady je před letním sluncem stíněno přesahem střechy. Při severní stěně přízemí je situováno hygienické zázemí domu a vstupní předsíň. V západní části přízemí se nachází ložnice a dětský pokoj - život rodiny se bude odehrávat převážně dole. V patře je v západním štítu umístěna ložnice – pokoj pro hosta a z širokého vikýře v pracovně se otevírá výhled na sever na Pantheon.

 

Nosnou konstrukci domu tvoří těžký dřevěný skelet, který bude zateplen slaměnými balíky – tloušťka stěny cca 450 mm. Stropní trámy s krokvemi tvoří spojité trojúhelníky ztužené u okapu námětky. Dům je založen na železobetonové desce, která „sedí“ na vrstvě štěrku z pěnového skla. Slaměné stěny jsou omítány několika vrstvami hliněné omítky. Dům je vytápěn krbovou vložkou na dřevo, větrá se přirozeně okny.